I-OPENER Follow-Up

Zet de stap richting een innovatieve toekomst
Waarom follow-up?Welke follow-up?

Continue innovatie

Zorg ervoor dat veranderingen blijvend zijn

Geef gehoor aan een vervolg

Tijdens veranderprocessen bestaat er een collectief enthousiasme om het goede te versterken en veranderingen door te voeren. Eenmaal een connectie met I-OPENER Innovation & Design betekent dat na iedere samenwerking – indien gewenst – een follow up wordt gedaan. 

I-OPENER Follow-Up stelt organisaties in staat om een vervolg te geven aan innovatie óf om het gevoel van collectief enthousiasme tijdens eerdere processen vast te houden. Een follow-up bestaat uit vervolgsessies of coachingstrajecten, maar kan ook betekenen dat nieuwe concepten geïmplementeerd worden of er gedacht wordt aan een visualisatie hiervan.

Het Follow-Up traject

Ik geloof in de kracht van een follow-up omdat het vaak prettig is om in een later stadium nog een beroep te kunnen doen op iemand die weet hoe het proces is verlopen. Oog hebben voor veranderingen en de goede vibe vast proberen te houden is essentieel. Bovendien bevordert het follow-up traject continue innovatie binnen organisaties en laat je de ideeën en input niet ‘los’, maar bouw je verder aan een toekomstgerichte organisatie.

Het follow-up traject is vooral voor organisaties die al eerder een beroep hebben gedaan op de services van I-OPENER. Dat is omdat bekend is hoe eerdere processen hier al zijn verlopen. Omdat ik het belangrijk vind om in contact te blijven met organisaties waarmee samengewerkt is, kan je hier als connectie ook sneller gebruik van maken.

Pin It on Pinterest