Portfolio

With IMPACT we are able to gain our goals in a very positive way. Compliments on the business inspiration report. It inspires me to achieve safety gains over the next 4 years. I will use the IMPACT method to form our winning team. Imagineering has opened my eyes to focus on collaboration within the municipality in the coming years. Together we make Moerdijk safer.

Jeroen van Venrooij

Stafadviseur veiligheid, Gemeente Moerdijk

Portfolio 20180531 102416521 iOS e1547466284526

Ondermijnende criminaliteit – Veiligheidsstaf gemeente Moerdijk

Ondermijning (ondermijnende criminaliteit) wordt een steeds groter probleem waar overheidsinstanties beperkt grip op kunnen hebben. Criminelen kunnen steeds gemakkelijker de wet ondermijnen doordat er een vermenging plaatsvindt tussen de onder- en bovenwereld. Een groot maatschappelijk probleem, waar overheidsinstanties geen directe aanpak voor hebben. Een goed voorbeeld is dat wanneer je buurman wiet op zolder teelt en er brand ontstaat die overslaat op jouw huis? Vaak zijn mensen in de straat zich hiervan bewust, maar heerst er een angst om dit te melden. Dit is niet alleen een extern probleem voor organisaties, ook intern gebeurt dit. Dankzij het feit dat er veel belanghebbenden zijn betrokken bij ondermijning, was het voor mij een unieke kans om een opdracht te doen met een onderwerp waar een echte impact gecreëerd kon worden.

Het proces is gestart met veel gesprekken en interviews met medewerkers binnen de gemeente om zodoende een zo helder mogelijk beeld te hebben van de huidige situatie. In hoeverre waren mensen bekend met het onderwerp? Was er bekend dat medewerkers ongemerkt mee kunnen werken aan deze vorm van criminaliteit door bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen? De focus lag tijdens het onderzoek op juist dat wat goed gaat omdat ik geloof dat je het goede kunt versterken in plaats van het zoeken naar wat er niet goed gaat en dat verbeteren. Wanneer het goede versterkt wordt, is het slechts een kleine verandering met een veel grotere impact waar iedereen zich een stuk meer verbonden mee voelt.

De kern van dit concept is dat er gezamenlijk zoveel gezien wordt en er samen ook echt een verschil gemaakt kan worden. Iedere inbreng is waardevol en zo moet het ook gezien worden.

Vervolgens heeft er een creatieve sessie plaatsgevonden, waar iedereen binnen de gemeente voor uitgenodigd was en de opkomst hoog was. Tijdens deze sessie hebben vijf verschillende groepen zich over gefocust op vijf vragen en zijn al deze vragen als collectief aangepakt. Tijdens een sessie van nog geen twee uur is de perceptie rondom het onderwerp veranderd, de betrokkenheid vergroot en de ernst ervan aangewakkerd. Vervolgens heb ik het concept ‘Together we see more’ ontwikkeld. De kern ervan is dat er gezamenlijk zoveel gezien wordt en er gezamenlijk ook echt een verschil gemaakt kan worden. Ieders inbreng is waardevol en zo moet het ook gezien worden. Gezamenlijk kan de impact om dit maatschappelijke probleem aan te pakken – in ieder geval op gemeentelijke schaal – sterk vergroot worden.

Gezamenlijk kan de impact om dit maatschappelijke probleem aan te pakken – in ieder geval op gemeentelijke schaal – sterk vergroot worden. Binnen dit concept heb ik aangeraden om het IMPACT-model te hanteren. Dit model heb ik ontwikkeld en is specifiek gericht op de interne aanpak bij ondermijning voor de gemeente Moerdijk. Het is generatief en gemakkelijk te hanteren, waarbij ieder individu bij kan dragen aan verandering op het gebied van criminaliteit.

#Naardekern Revitalizing City Centres – Gemeente Leopoldsburg, UNIZO & Provincie Limburg

Vanaf oktober 2017 tot en met maart 2018 ben ik betrokken geweest bij het project #Naardekern van de provincie Limburg (België), ondernemersorganisatie UNIZO. Het doel van het project was om stadskernen te revitaliseren door middel van de versterking van het unieke DNA van vijf geselecteerde gemeenten. Een van deze gemeenten was Leopoldsburg, waar ik met drie andere Imagineers* op zoek ben gegaan naar datgene wat deze gemeente zo uniek maakt. Hierbij lag de nadruk op het verbinden van de inwoners om gezamenlijk te onderzoeken wat de gemeente Leopoldsburg weer kon gaan laten bruisen. Dit proces startte met het een onderzoek naar hoe het wonen, werken en leven in Leopoldsburg was. Wat waren de sterke punten waarom het juist zo fijn was in Leopoldsburg?

Door middel van waardevolle gesprekken met inwoners en ondernemers werd al snel bekend dat juist het militaire verleden voor de verbindende factor zorgde, omdat het de basis vormde voor een echt thuis. Vervolgens hebben we door middel van een creatieve sessie met de inwoners onderzocht hoe de gewenste toekomst voor Leopoldsburg eruit zou zien. Wat zou de gemeente nog meer versterken in de en hoe zou dit benadrukt kunnen worden? Om dit nog verder te onderzoeken heeft er vervolgens een extra sessie plaatsgevonden met ambtenaren van de gemeente Leopoldsburg en ondernemers. Op basis van alle data is een vijftal bouwstenen ontstaan; basis, thuis, pionier, gedurfd en vrij. Deze bouwstenen vormde de basis voor het ‘high concept’ made in Leopoldsburg. Een concept dat voor verbinding zorgt, waar thuis de basis is en al het trots van een ieder die binnen de gemeente werkt en woont tot uiting komt.

“Door middel van waardevolle gesprekken met inwoners en ondernemers werd al snel bekend dat juist het militaire verleden voor de verbindende factor zorgde, omdat het de basis vormde voor een echt thuis.”

Portfolio sessie

* De overige betrokken imagineers waren Judith Herrewijn, Stifani Herpich en Mayke Putman

Pin It on Pinterest