Samen zien we meer

Imagineering als aanpak voor ondermijnende criminaliteit

Gemeente Moerdijk

Een sociale aanpak voor ondermijnende criminaliteit

Waarom is de aanpak van ondermijning belangrijk?
Ondermijnende criminaliteit, het is een vorm van misdaad waar we moeilijk grip op kunnen krijgen. Des te groter is de uitdaging om dit aan te pakken. In maart 2018 kwam deze uitdaging bij mij terecht, want hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat criminelen de wet niet zo gemakkelijk kunnen ondermijnen? Wat mij betreft, begint dit bij goede communicatie, openheid en transparantie.

Ondermijning is een zeer complexe vorm van criminaliteit die ervoor zorgt dat de onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken. De vorm waar Zuid- Nederland vooral mee te maken heeft is drugscriminaliteit. Ondermijning raakt ons allemaal. Er zijn ongekend veel mensen betrokken bij ondermijning. Met dit project kon ik dus écht impact creëren.

De aanpak van ondermijning
In hoeverre waren mensen bekend met het onderwerp? Wisten medewerkers dat zij ongemerkt mee kunnen werken aan deze vorm van criminaliteit, door bijvoorbeeld een vergunning te verlenen? In de meeste gevallen was er niet voldoende bewustzijn. Nadat dit duidelijk werd, vond er een creatieve sessie plaats waar veel ideeën voor een gezamenlijke aanpak ontstonden.

De focus lag tijdens het onderzoek op juist dat wat goed gaat omdat ik geloof dat je het goede kunt versterken. Mij werd al snel duidelijk dat de betrokkenheid in deze specifieke situatie ontstaat door meer transparantie, vertrouwen en een gezamenlijk doel. Ieder individu ziet veel, maar samen zie je zoveel meer. Daarom is het concept ‘Together we see more’ ontstaan. Hier heb ik een inspiratierapport gemaakt, waarbij ik focus op zes punten, van goede communicatie tot en met waardering uiten voor informatie delen, om zodoende intern meer input te ontvangen om ondermijnende criminaliteit stevig aan te pakken en op te sporen. Dit bevordert de samenwerking op positieve wijze, waardoor iedereen vandaag de dag aan een veiliger Moerdijk werkt. 

Gezamenlijk kan de impact om dit maatschappelijke probleem aan te pakken – in ieder geval op gemeentelijke schaal – sterk vergroot worden. Binnen dit concept heb ik aangeraden om het IMPACT-model te hanteren. Dit model heb ik ontwikkeld en is specifiek gericht op de interne aanpak bij ondermijning voor de gemeente Moerdijk. Het is generatief en gemakkelijk te hanteren, waarbij ieder individu bij kan dragen aan verandering op het gebied van criminaliteit.

Met het IMPACT concept zijn we in staat om onze doelen op een zeer positieve manier te bereiken.

Complimenten voor het business inspiratierapport. Het inspireert mij om de komende 4 jaar veiligheidswinst te boeken. Ik zal de IMPACT-methode gebruiken om ons winnende team te vormen. Imagineering heeft mijn ogen geopend voor samenwerkingen binnen de gemeente in de komende jaren. Samen maken we Moerdijk veiliger.

Jeroen van Venrooij

Stafadviseur veiligheid, Gemeente Moerdijk

Trots op samenwerkingen met onder andere:

Pin It on Pinterest