Waarom een eyeopener zorgt voor nieuwe mogelijkheden  

 

De wereld waar we vandaag de dag in leven verandert steeds sneller. In plaats van een eenduidig en vooral duidelijk antwoord op hoe we deze veranderingen effectief aan kunnen pakken, zorgt het voor veel vragen. Toch bestaan er verschillende manieren die bijdragen aan positieve veranderingen, waarmee ik je organisatie kan helpen groeien en innoveren. In veel gevallen is alleen maar een eyeopener nodig, om letterlijk  nieuwe mogelijkheden te zien. Daarom ligt hierbij een andere manier van kijken naar de huidige situatie aan de basis. I-OPENER laat zien dat frisse ideeën en nieuwe inzichten leiden tot een aanpak die binnen handbereik ligt. Open je ogen en ontdek zelf waarom vernieuwing binnen organisaties zoveel belangrijker is dan je op het eerste oog denkt.

 

 

 

Waarom een eyeopener zorgt voor nieuwe mogelijkheden girl 1857703 1920

Veranderingen zorgen voor kansen

Veranderingen leiden vaak tot onzekerheid, terwijl het juist ook zoveel kansen biedt. Vragen zoals: ‘Wat als mijn bedrijf niet mee kan groeien met deze veranderingen?’, ‘Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik innovatief blijf?’ of ‘Op welke wijze wordt mijn bedrijf toekomstbestendig?’ ontstaan. Niemand heeft daar een concreet antwoord op, omdat dit van verschillende factoren afhangt. I-OPENER is erop gericht om organisaties te helpen innoveren door middel van verschillende innovatie- en designmethoden, waarbij creatieve technieken een grote rol spelen. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van design thinking, imagineering of innovation games. Dat iedere situatie om een andere aanpak vraagt is essentieel. Dit is juist omdat ieder bedrijf uniek is en andere zaken een rol spelen. Desalniettemin is er altijd iets wat overeenkomt en dat is het sociale aspect. Uiteindelijk zijn de mensen die binnen een organisatie werkzaam zijn de kracht van ieder bedrijf. 

Nieuwe manieren om gezamenlijk op verder te bouwen

Wanneer een individu betrokken is tijdens een veranderproces, wordt de kracht van het collectief zichtbaar. Het ontdekken van elkaars perspectieven staat hierbij centraal. Dat is ook exact de reden waarom I-OPENER is ontstaan. Door een andere manier van kijken en door letterlijk je ogen te openen voor nieuwe inzichten van anderen, stap je in een wereld vol mogelijkheden. Dit doe je juist door ook zelf te ontdekken hoe een situatie in elkaar steekt. De kennis van een individu leidt hiermee tot een sterkere intelligentie van het collectief. Mijn doel is dan ook om jou te laten zien hoe je zelf je steentje bij kunt dragen en vertrouwen kunt hebben in het proces dat je aangaat tijdens veranderingen en hier de kansen te zien. Niemand weet wat het exacte resultaat gaat zijn, maar juist dat zorgt ervoor dat je steeds weer nieuwe manieren ontdekt om gezamenlijk op verder te bouwen.

‘Een duurzaam proces waarbij eenieder zich bewust is hoe verder te werken vanuit de kracht van een organisatie en het niet meer gaat om ieder voor zich, maar om de kracht van samen groeien en veranderen.’

Waarom een eyeopener zorgt voor nieuwe mogelijkheden adult backlit beach 1000445

Innoveren door een andere kijk op situaties

Als ik naar de huidige complexe problemen binnen organisaties kijk, geloof ik dat het anders kan. Daarom wil ik bedrijven helpen te innoveren door een andere kijk op situaties. Daarbij wil ik iedere betrokkene binnen het proces laten ontdekken hoe dat er andere manieren van innoveren zijn. Binnen innovatieprocessen wil ik iedere betrokkene laten zien dat zij net zo goed een belangrijke schakel binnen het proces zijn als eenieder. Iedereen beschikt namelijk over de kracht om de huidige situatie om te zetten naar een gewenste situatie.

Vertrouwen en transparantie

Als ik eraan bij kan dragen dat mensen, door vertrouwen en transparantie, een positief toekomstbeeld voor zien is mijn missie grotendeels geslaagd. Deze is al helemaal geslaagd wanneer we een echte impact tot stand laten komen, doordat het collectief verder bouwt om doelen werkelijkheid te maken. Zo’n situatie gaat het namelijk niet meer alleen om innoveren, maar zijn we een stap verder. Het gaat dan namelijk om een duurzaam proces, waarbij eenieder bewust is hoe verder te werken vanuit de kracht van een organisatie. Het gaat het dus niet meer om ieder voor zich, maar om de kracht van samen groeien en veranderen.

Zes bouwstenen van I-OPENER

Waarom een eyeopener zorgt voor nieuwe mogelijkheden Zes bouwstenen voor een I OPENER    Iris de Jong

Om een ware I-OPENER te creëren, maak ik tijdens ieder proces gebruik van zes bouwstenen. Door het gebruik van deze zes I’s, bevorderen we een gezamenlijke aanpak en ontstaat een duurzame impact. Deze kan klein of groot zijn, waarbij de kern ligt bij een impact waar alle betrokkenen een voordeel van hebben. De volgorde van de bouwstenen kan uiteindelijk verschillen en kunnen simultaan zijn, maar komen altijd aan bod.

Inzicht: De eerste stap is altijd het verkrijgen van inzicht in de huidige context. Dit is namelijk het beginpunt voor we duurzame veranderingen kunnen genereren. Tegelijkertijd wordt het ook duidelijk wat juist goed gaat en hoe we hier gezamenlijk op verder kunnen bouwen.

Inbreng: Hierna ligt de focus op het verkrijgen van inbreng van iedereen die betrokken is in het proces door het gebruik van de beste aanpak binnen de situatie. Deze aanpak kan in iedere situatie verschillen.

Inspiratie: De inbreng wordt sterker door inspiratie. Wanneer je elkaar inspireert, krijgt de inbreng ook echt vorm en heb je een punt waarop je verder kunt bouwen op gegeven ideeën.

Imaginatie/ verbeelding: Aan de hand van verbeeldingskracht en creativiteit, krijgen de nieuwe kansen ook echt vorm en ontstaat een toekomstperspectief. Verbeeldingskracht zorgt ervoor dat we nieuwe manieren van innoveren zien.

Ideeën: De puzzelstukjes die in het begin ver van elkaar verwijderd leken liggen langzaamaan op de juiste plek. Er ontstaat duidelijkheid over nieuwe manieren hoe uitdagingen aangepakt kunnen worden. Dat komt juist doordat ideeën gedeeld worden en gebruikgemaakt wordt van verbeeldingskracht.

Impact: Door een gezamenlijke aanpak en hierop verder te bouwen, ontstaat een sterke onderlinge verbondenheid die essentieel is voor de impact die er gemaakt wordt. Dit is het resultaat van de innovatie die op gang gebracht is.

‘Uiteindelijk zijn de mensen die binnen een organisatie werken de kracht van ieder bedrijf en ik geloof erin dat wanneer zoveel mogelijk individuen actief zijn bij een veranderproces, de kracht van het collectief zichtbaar wordt.’

Waarom een eyeopener zorgt voor nieuwe mogelijkheden The way to transparency    Iris de Jong I OPENER Innovation Design

De I-OPENER

Wat het zo uitdagend maakt, is dat die eyeopener niet specifiek gericht is op één type organisatie. Ik juist mijn eigen visie wil verbreden en me niet alleen op organisaties met een winstoogmerk wil gaan focussen. Waarom? Omdat ik ook kansen zie binnen de gezondheidszorg, het onderwijs, veiligheidsdomeinen of binnen overheidsinstanties. Echt het verschil maken, binnen welke organisatie dan ook, dat is iets wat ik tot stand wil laten komen. Samen kunnen we zoveel meer dan alleen en door het leggen van waardevolle verbindingen, wordt dat wat we gezamenlijk bereiken ook nog eens veel effectiever. Op die manier ontstaat er een sterkere mate van betrokkenheid in een organisatie of instantie, waardoor iedereen er beter en sterker van wordt. Met die nieuwe manier van kijken, zorgen we samen voor een echte I-OPENER die lang bij zal blijven.

Neem contact met mij op via de contactpagina of direct via info@i-openerinnovation.com.

 

 

Pin It on Pinterest